?

Log in

No account? Create an account
Unë votoj. Ti voton. Ai/Ajo voton. Ne votojmë. Ju votoni. Ata përfitojnë.
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

[ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ][ 2011 ][ 2010 ][ 2009 ]

2015...

December, 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
1
11
 
12
 
13
 
14
1
15
 
16
1
17
1
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
1
29
 
30
1
31
 
 
View Subjects

November, 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 
2
 
3
 
4
1
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
1
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
1
23
1
24
 
25
1
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
View Subjects

October, 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
 
3
2
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
1
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
1
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
3
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
View Subjects

September, 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
1
10
 
11
 
12
2
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
1
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
1
 
View Subjects

August, 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
5
3
2
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
View Subjects

July, 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
1
7
 
8
 
9
 
10
2
11
2
12
 
13
 
14
 
15
2
16
 
17
 
18
1
19
3
20
1
21
 
22
 
23
 
24
 
25
1
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
3
 
View Subjects

June, 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
 
3
 
4
 
5
1
6
 
7
 
8
2
9
 
10
 
11
 
12
 
13
4
14
1
15
 
16
 
17
 
18
 
19
1
20
1
21
1
22
2
23
 
24
2
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
3
 
View Subjects

May, 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
1
2
1
3
4
4
2
5
3
6
 
7
 
8
 
9
 
10
1
11
 
12
 
13
 
14
 
15
1
16
1
17
 
18
 
19
2
20
 
21
 
22
 
23
 
24
1
25
 
26
 
27
1
28
 
29
 
30
 
31
 
 
View Subjects

April, 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
3
3
 
4
2
5
 
6
1
7
 
8
2
9
 
10
 
11
1
12
 
13
4
14
 
15
2
16
 
17
 
18
1
19
5
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
2
26
1
27
 
28
 
29
2
30
2
 
View Subjects

March, 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
1
8
 
9
1
10
 
11
 
12
2
13
 
14
1
15
2
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
1
24
 
25
 
26
1
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
View Subjects

February, 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 
2
 
3
 
4
1
5
 
6
 
7
1
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
1
17
1
18
 
19
1
20
5
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
View Subjects

January, 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1
 
2
1
3
1
4
1
5
 
6
1
7
 
8
 
9
2
10
 
11
2
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
1
22
 
23
 
24
 
25
 
26
1
27
2
28
 
29
1
30
1
31
3
View Subjects

 

My Website   About LiveJournal.com